Computere og telefoner udgør en stor miljørisiko

Computere og mobiler er blevet en uundværlig del af vores dagligdag, men de forurener desværre forholdsvis meget. Herunder kan du læse om, hvor stor en miljøbelastning de egentlig er.

Udgivet 12.04.2016|Senest redigeret 28.10.2019 reklame

Siden computeren startede sin sejrsgang i slutningen af 1980’erne og starten af 1990’erne er salgstallene aldrig stagneret for den samlede computerindustri. Samtidig bliver der forsat udviklet nye produkter, hvor nogle af de nyeste skud på stammen er smartphones og tablets.

Computeren har dermed været et lige så invasivt forbrugsgode som bilen var det i starten af 1900-tallet, men ligesom med bilens indtog, så har den massive produktion af computere også en miljømæssig konsekvens.

De miljømæssige problemer, som bilindustrien skaber er meget håndgribelige, fordi biler udleder CO2 ved at benytte fossile brændstoffer som energikilde. Computeren derimod udleder ikke direkte CO2 i atmosfæren, men skaber derimod et miljømæssigt problem, når de bliver kasseret.

Miljørisikoen = Tungmetaller

Der er et højt indhold af bly, kviksølv, beryllium og andre tungmetaller i computere. Tungmetaller udgør en potentiel sundhedsrisiko for mennesker og dyr, fordi de har en tendens til at indgå i kemiske relationer med kroppens svovlholdige enzymer, hvilket påvirker stofskiftet.

risk

Det er dog langtfra alle tungmetaller, som er skadeligt for mennesker og dyr, men de ovennævnte bly, kviksølv og beryllium kan være skadelige, hvis der er forekommer for stor en ophobning af dem i kroppen.

Fisk bliver ikke påvirket på samme måde af tungmetaller, som pattedyr gør idet, at der generelt bliver målt et meget højere niveau af tungmetaller i fisk end i pattedyr.

Hvor stort er problemet med computere?

Vi har talt med direktøren fra Kabelx.dk, og han kommer med følgende statement:

I henhold til vores samlede affaldsmængde, så udgør computere og småelektronik kun omkring 2 %, men i EU stiger mængden af det elektroniske affald med 4 – 6 % om året. Det er dermed ikke mængden af elektronisk affald, der skaber problemet, men det faktum, at de 2 % af elektronisk affald forårsager 70 % af de giftige affaldsstoffer i miljøet.

Samlet set, så produceres der 50 millioner tons elektronisk affald om året og kun 12 % af de 50 millioner tons elektronisk affald genbruges, hvilket betyder, at der i den grad er rum for forbedring.

12-procent-genbruges

I  1975 blev der solgt 50.000 computere på verdensplan, hvorimod i år 2011 blev der solgt 355,000,000 computere på verdensplan. Denne vækst og skalering i salget af computere er med til at understrege, hvor stort problemet har mulighed for at blive, hvis ikke der bliver genbrugt mere end de 12 %, som bliver genbrugt i dag.

Henrik som arbejder for prisammenligningssiden over webhoteler og software fra e-c-s.dk fortæller bl.a.:

Heldigvis er den støt stigende salgskurve for computersalget knækket. I år 2014 og 2015, blev der kun solgt henholdsvis 302,000,000 og 238,500,000 computere på verdensplan. Alle disse tal er dog kun gældende for stationære og bærbare computere, som ikke er Apple produkter, så hvis smartphones og tablets samt Apple produkter bliver inkluderet vil den samlede mængde af computer devices stadig være stigende.”

Det interessante er også, at de computere, som blev solgt i år 1975 havde en gennemsnitlig levetid på 6 år, hvorimod de computere, som blev solgt i år 2005 havde en gennemsnitlig levetid på 2 år.

Så ikke nok med, at salget af computer devices stiger, så falder levetiden også på dem, hvilket er både ærgerligt og problematisk, når 90 % det elektroniske affald kan genbruges.

Genbrugsprocessen

EU er allerede på sagen og har sat en målsætning op om, at mindst 65 % af alt det elektroniske affald i EU skal genbruges. Der er langt op fra de 12 %, som blev omtalt tidligere.

I Danmark har vi det man kalder for et producentansvar, hvor det er producentens ansvar at indsamle og genbruge elektronikken. I praksis betyder det, at du som forbruger skal fragte dit elektroniske affald til butikken eller genbrugspladsen, hvor alt affaldet bliver sorteret.

Derefter  bliver det elektroniske affald videresolgt til DCR (Dansk Computer Recycling), der er i stand til at genbruge 70 – 80 % af det elektroniske affald. Med andre ord, er infrastrukturen allerede til stede for at kunne genbruge elektronisk affald, men det kræver, at forbrugerne indleverer deres elektroniske affald.

Det gode spørgsmål er, hvad der skal til for at motivere forbrugerne til at indlevere deres elektroniske affald?

trash-computere

Det tidspunkt, hvor forbrugerne bringer deres elektroniske produkter til lossepladsen er point of no return, hvor der vil være et ressourcespild, men et andet problem elektroniske produkter korte levetid.

En af månederne hvorpå du også kan undgå at købe for meget elektronik osv. er ved at sørge for, at du finder et produkt, som du ikke bare lige smider ud. Det kan fx være, at du bruger sammenligningsider som Rangering.dk, der hjælper dig med tests og diverse på mange elektroniske produkter.

Hvis forbrugerne er ansvarsbevidste og videresælger deres elektroniske produkter vil det udskyde miljøproblematikken. Refurb er en århusiansk computerbutik, som har specialiseret sig i at opkøbe computere, give dem et 360 graders eftersyn for derefter at sælge dem videre med en 2-årig garanti.

Forretningsmodeller som dette afhjælper ikke problematikken, men gør, at de ressourcer, der bliver brugt på at producere elektroniske produkter bliver udnyttet mest muligt.

Miljøproblematikken er reel og der er en samfundsmæssig udfordring i at brande den moderne forbruger, som genbruger sit elektroniske affald, men også køber genbrugt IT i stedet for at købe nyt hver gang.

Denne artikel er godkendt af

Ph.d. Karolinska Institute

Om skribenten

Thorbjørn Petersen

Thorbjørn bidrager med viden, og tjekker den faglige kvalitet af alle oplysninger om kroppen, bevægeapparatet og fysiske lidelser i knogler og led. Thorbjørn er uddannet fysioterapeut fra Karolinska Instituttet i Stockholm i Sverige.

Find mere information her

Skriv en anmeldelse
5/5