Når flasken bliver hverdag

Hvor mange har egentlig et alkoholmisbrug i Danmark og hvad kan man gøre når misbruget for alvor har taget fat?

Udgivet 22.12.2021 | Senest redigeret 05.01.2022 | Artiklen indeholder reklamer

Vi er storforbrugere af alkohol i Danmark og det starter i tidlig alder, for langt de fleste. Ca. 3 ud af 4 unge i danskere svarer ja til at have drukket inden for den sidste måned, hvor tallet samlet for Europa ligger på under halvdelen af dem der blev spurgt. Mere end halvdelen af de få unge mellem 15 og 25 år som siger nej tak til alkohol, oplever drikkepres fra studerekammeret eller venner.

Selvom det anbefales ikke at drikke alkohol eller spiritus før man er minimum 16 år, har langt de fleste fået deres debut som 14-15-årige. Ca. 2 ud af 3 unge mellem 15 og 25 år oplever en stigning i deres alkoholforbrug når de starter en ungdomsuddannelse.

Hvor meget fylder flasken generelt?

 

Mange danskere har et alkoholoverforbrug eller et alkoholmisbrug. Ca. 800.000 danskere drikker mere end hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler nemlig maks. 7 genstande om ugen til kvinder og maks. 14 genstande om ugen til mænd.

Dertil estimeres det at ca. 580.000 danskere har et skadeligt forbrug af alkohol. Disse drikker mere en den højrisikogrænse der er givet som anbefaling fra Sundhedsstyrelse, som er på maks. 14 genstande om ugen for kvinder og maks. 21 genstande om ugen for mænd. Disse 580.000 danskere er i høj risiko for at blive alvorlig syg pga. alkohol.

Hvad er egentlig en genstand?

 

 • 1 almindelig øl (maks. 33 cl.)
 • 1 glas vin
 • 1 alkoholcider (maks. 33 cl.)
 • 1 alkoholsodavand (maks. 33 cl.)
 • 1 drink/cocktail (med maks. 4 cl. stærk spiritus)
 • 1 stort shot stærk spiritus (maks. 4 cl.)
 • 2 store shots mindre stærk spiritus
 • 1 flaske vin = 6 genstande
 • 1 flaske spiritus = 20 genstande

5 gode råd

 1. Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred.
 2. Drik ikke mere end 5 genstande samme dag/aften. Drik ikke mere end 5 genstande den samme dag/aften.
 3. Undgå alkohol hvis du er gravid eller prøver at blive det.
 4. Pas på mængden af alkohol hvis du er ældre.
 5. Tal med de unge om hvilke konsekvenser et alkoholmisbrug kan betyde nu og senere i livet.

Hvornår har man et storforbrug?

 

Et alkoholmisbrug kan ramme alle danske familier og langt de fleste med et alkoholmisbrug er ganske ”almindelige” mennesker med familie, job, fritidsliv og mere. Mange tror ikke at de kan have et alkoholmisbrug når de jo, passer deres arbejde, betaler deres regninger og meget andet. Men det handler faktisk ikke om alt det, nej det handler om hvilke negative konsekvenser ens alkoholforbrug har. Det rammer faktisk flere end de fleste lige tror og når man har et misbrug, er det stort set umuligt at komme ud af det igen alene. Der er behov for professionel hjælp. Langt de fleste der er i alkoholbehandling er ”helt almindelige mennesker”.

Her kan du læse mere om alkoholmisbrug, behandling og pårørende.

amisbrugsbehandling.dk/alkoholmisbrug/

Tag testen her!

 

Herunder kan du se listen af kriterier som WHO har opstillet.

Opfylder du bare 3 af de 6 kriterier som er stillet op, er der stor sandsynlighed for, at du er alkoholiker/afhængig eller har et alkoholmisbrug og du bør få professionel hjælp og rådgivning.

“Vi anbefaler altid at man ikke tager alkoholtesten alene! Det bedste er at tage en alkohol test sammen med en, der kender en rigtig godt, mand/kone, bedste ven/veninde eller anden nær relation.”

 

Det giver ofte et mere ærligt og reelt billede af ens alkoholforbrug.

Mindst 3 af følgende 6 diagnostiske kriterier skal være opfyldt, sammenhængende i mindst én måned eller gentagne gange indenfor de seneste 12 måneder:

 • Trang

Et stærkt ønske om eller følelse af tvang til at indtage alkohol / stoffer
(abnorm trang til alkohol / stoffer – engelsk “craving”)

 • Kontroltab

Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol / stoffer

 • Abstinenser

Udvikling af abstinenssymptomer, når alkohol- / stofindtagelsen stopper eller nedsættes (tremor, sved, uro m.fl.), eller indtagelse af alkohol / stoffer for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer (abstinenser)

 • Toleransudvikling

Det vil sige indtagelse af større og større mængder alkohol / stoffer for at opnå den samme effekt

 • Dominerende rolle

Med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Dette indebærer tiltagende tilsidesættelse af andre glæder og interesser på grund af indtagelse af alkohol / stoffer, og et øget forbrug af tid på indtagelse af alkohol / stoffer og til at komme sig over alkoholens / stoffernes virkning (nedsat social funktion pga. alkoholindtagelse / stofindtagelse)

 • Fortsat brug

Mod bedre viden – det vil sige fortsættelse med brug af alkohol / stoffer på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af alkoholindtagelse / stofindtagelse

HUSK!

Hvis du opfylder bare 3 af de 6 kriterier som er stillet op, er der stor sandsynlighed for, at du er alkoholiker/afhængig eller har et alkoholmisbrug og du bør få professionel hjælp og rådgivning i form af alkoholbehandling.

Hvilken behandling skal man vælge?

 

Skal det være ambulant eller døgnbehandling?

Nogle misbrugere har behov for komme i en døgnbehandling (ca. 10%), for at blive ædru og clean.

De vil typisk have behov for støtte og observation hele døgnet. Men for langt de fleste er dette ikke nødvendigt og der kan være mange penge at spare, ved at vælge et ambulant behandlingsforløb indenfor det private.

En intensiv ambulant behandling er et effektivt alternativ til døgnbehandling som i langt de fleste tilfælde giver samme og ofte bedre behandlingsprognose.

Samtidig er det også vigtigt at vide at man med sit gule sygesikringskort i hånden, har ret til at få gratis behandling gennem det offentlige. Her bliver man som udgangspunkt tilbudt 1 samtale om ugen eller hver 14. dag og nogle få steder er det muligt at få gruppesamtaler.

Der er uden tvivl langt større mulighed for at komme fri af sit misbrug gennem det private!

Hvorfor vælge en privat intensiv ambulant behandling?

 

Denne behandling indeholder mange af de samme elementer og behandling, som i en døgnbehandling.

For langt de fleste er denne behandling lige så god som døgnbehandling. For mange er det faktisk bedre, da det oftest er en stor fordel at kunne passe sit arbejde og være sammen med familie og venner mens man er i behandling. Som ekstra er det også økonomisk meget mere attraktivt at vælge ambulant behandling.

Priser på de mest almindelige ambulante behandlinger af alkohol og misbrug, der som ofte varer 6-8 uger, koster ca. 25.000 – 45.000 kr.

Typisk vil man være i behandling 3 dage om ugen i 3-5 timer pr. gang.

Dette forløb varer typisk 6-8 uger.

Husk at det er ikke alle ambulante forløb der ligger udenfor normal arbejdstid.

De fleste steder vil behandlingen bestå af:

 

 • Gruppeterapi (der findes mange steder, hvor man ikke har uddannet terapeuterne)
 • Individuelle terapeutiske samtaler (få steder)
 • Personlige opgaver
 • Undervisning
 • Foredrag
 • Familie og pårørende behandling
 • Efterbehandlings forløb

Der vil altid være forskel på hvilken slags behandling der tilbydes på de forskellige behandlingssteder. Hvis man har en afhængighed eller et stort misbrug vil vi altid anbefale at man vælger en intensiv ambulant behandling eller en døgnbehandling. Det er her man får den bedste behandlingsprognose.

Livet efter behandling

 

Livet efter endt behandling vil kræve et vedligeholdende arbejde og indsats. Det behøver ikke fylde særlig meget men det skal være der. Man er nødt til at ændre det gamle adfærd og erstatte det med en ny og sundere livsstil.

Man kan godt bryde alle de gamle handlinger ved at fjerne stoffer eller alkohol fra ens liv, eller ved at undgå det på bestemte steder og med relationer. Men det gør ikke andet, end at fjerne nogle gamle vaner, og man kan se sig selv få et liv fyldt med afsavn og længsel. Nogle kalder det et liv som tørlagt alkoholiker. At leve sådan kræver en voldsom viljestyrke, som sjældent holder særlig længe og et tilbagefald vil være uundgåeligt.

Det handler ikke bare om at vedligeholde den forandring, de processer og det hårde arbejde, du har været igennem:

Det handler også om:

 

 • Hold en sund distance
 • Skab en ny livsstil
 • Få nye sunde vaner
 • Mental sundhed / psykisk balance
 • Vær opmærksom på dine tanker
 • Anerkend og mind dig om hvorfor du har det godt
 • Tålmodighed og vedholdenhed
 • Ærlighed og åbenhed
 • Struktur og rutiner
 • Hjælpsomme og støttende relationer
 • Fortæl dig selv dagligt hvor taknemmelig du er for at være ædru og clean
 • Fortæl dig selv dagligt at du er afhængig og ikke kan tåle alkohol og stoffer
 • Erkend at du er magtesløs overfor alkohol og stoffer
 • Tro på dig selv

Få de gode vaner

 

Det gælder om at arbejde hen mod en livskvalitet og en dagligdag uden lyst til alkohol eller stoffer.  En ny livsstil hvor ens løsninger bliver alt andet end alkohol eller stoffer og hvor man er oprindeligt glad for at være ædru og clean. Det kræver at man arbejder med sig selv og at man bliver ved med det.

Vær opmærksom på at for de fleste mennesker omkring dig bliver ens nye livsstil hurtigt det nye normale og deres glæde og anerkendelse vil stille og roligt aftage. Det er derfor vigtigt at man har de ressourcer og værktøjer det kræver at motivere og vedligeholde det nye sunde liv selv.

Vigtigt at vide!

 

Det er stoppe med at drikke alkohol eller tage stoffer kræver store forandringer, og det er langt fra nemt. Det kræver planlægning, hårdt arbejde, vedholdenhed, tålmodighed og du er nødt til at være åben og villig.

Når det handler om så store forandringer som at komme ud af aktiv afhængighed af alkohol, piller og eller stoffer, bliver du nødt til at give disse forandringer din højeste prioritet.

Men det betyder altså ikke at det nødvendigvis vil være surt og kedeligt hele tiden.

Der er mange gode og positive stunder, ting og oplevelser ved denne udvikling og forandring.

Stille og roligt vil det blive bedre og bedre og det nye unormale vil blive det nye normale.

”Det er aldrig for sent at bede om hjælp til et bedre liv”

Fagligt godkendt af Lea Christensen

Om skribenten

Find mere information her

Modent forhold til alkohol

Skriv en anmeldelse
5/5