Redaktionelle retningslinjer

Hos Doc24.dk har vi fokus på autoritet, troværdighed og tillid til vores indhold. Det sikrer vi gennem vores redaktionelle retningslinjer, som du finder her på siden.

Hos Doc24.dk tilstræber vi at give så grundige, fyldestgørende og troværdige oplysninger om sundhedsfaglige emner som overhovedet muligt. Det gør vi, for at vores læsere skal kunne stole på både vores informationer, rådgivning og vejledning og have fuld tillid til både os og de skribenter og faglige eksperter, der udvikler vores indhold.

For at du altid kan have tillid til vores indhold, har vi udviklet disse redaktionelle retningslinjer. De fortæller dig noget om den grundighed, der ligger bag udviklingen og udvælgelsen af det indhold, vi udgiver her på doc24.dk. Samtidig dokumenterer det den grundighed, hvormed vi gennemgår, bedømmer og evaluerer vores indhold, inden det bliver udgivet på siden.

Samtidig henstiller vi altid til, at du søger kompetent lægelig bistand til de helbredsproblemer, der har fået dig til at besøge Doc24.dk. Vi kan udelukkende oplyse om sundhedsfaglige emner, ikke give dig korrekte lægelige anvisninger, der passer til din konkrete situation og din øjeblikkelige sundhedsmæssige tilstand.

Vores redaktionelle retningslinjer er udarbejdet efter den såkaldte HON Code. Det er et særligt adfærdskodeks udarbejdet af interesseorganisationen Health on the Net for sundhedsfaglige online medier som vores. Doc24.dk har ansøgt, og afventer godkendelse. Adfærdskodekset er centreret omkring disse 8 punkter:

  • Autoritet – indholdet er skrevet og redigeret af skribenter med kvalificeret sundhedsfaglig uddannelse, medmindre det klart fremgår, at indholdet er udviklet af en person uden sundhedsfaglig uddannelse.
  • Komplementaritet – indholdet på siden skal supplere og ikke erstatte kontakt med læge eller andet sundhedsfagligt personale før en behandling indledes
  • Fortrolighed – vi behandler alle personlige oplysninger fortroligt, som du angiver i formularer eller mails til os. Samtidig deler vi ikke dine personlige oplysninger, mailadresse eller anden kontaktoplysninger med trejdemand.
  • Kildeangivelse – til alle artikler tilstræber vi at give en komplet liste over kildeangivelser, samt pege dig i retning af mere uddybende informationer på andre lægelige og sundhedsfaglige hjemmesider, som lever op til de samme kvalitetskrav som vi stiller til vores eget indhold
  • Berettigelse – Alle påstande, fordele og erklærede virkninger af et konkret produkt skal kunne dokumenteres af videnskabelige undersøgelser eller via relevante kildehenvisninger.
  • Gennemsigtighed – Alle oplysninger om udgiveren, skal fremgå tydeligt at hjemmesiden og de redaktionelle retningslinjer
  • Økonomiske interesser – Udgiverens interesse i og eventuelle økonomiske udbytte af at udgive indholdet på siden, bør fremgå tydeligt på siden
  • Annoncepolitik – Det skal være tydeligt for den besøgende, hvornår der er tale om redaktionelt og betalt indhold, ligesom det skal være nemt at se, hvad der er annoncer på siden

Organisationens egen danske oversættelse af deres adfærdskodeks kan læses her.

Autoritet

Alle artikler og andet indhold på Doc24.dk er udviklet eller revideret af personer med den nødvendige sundhedsfaglige uddannelse og viden, herunder af læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre med en relevant sundhedsfaglig uddannelse og stillingsbetegnelse.

I de tilfælde hvor indholdet er formidlet af en journalistisk uddannet ressource, er det baseret på viden fra sundhedsfaglige personer, ligesom indholdet er blevet krydstjekket og kontrolleret af sundhedsfagligt uddannede personer inden udgivelse.

Komplementaritet

Alle sundhedsfaglige oplysninger og symptombeskrivelser på Doc24.dk kan på ingen måde erstatte kompetent professionel rådgivning fra læger og andet sundhedsfagligt personale. Du kan således ikke bruge indholdet til at stille en diagnose ud fra. Blot få en indikation af, hvad der er galt. For at få stillet en endelig og sikker diagnose for dig og din situation, skal du søge egen læge.

Samtidig kan de behandlingsanvisninger artiklerne kommer med ikke erstatte betryggende behandling af uddannede, praktiserende læger og andre sundhedsfaglige behandlere. Beskrivelserne er blot orienterende og ikke tilstrækkeligt nøjagtige til netop din situation.

Fortrolighed

Alle personlige oplysninger som du angiver i formularer eller mails til os, behandles fortroligt, ligesom vi ikke overgiver dine personlige oplysninger, mailadresse eller andre kontaktoplysninger til tredjemand.

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger her, lige som du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi registrerer om dit besøg her på siden og hvad vi bruger dem til.

Kildeangivelser

Alle artikler og andet indhold der udgives her på siden, er baseret på troværdige og fagligt kompetente og troværdige kilder. Disse kilder fremgår i en særlig oplysningsboks på hver enkelt side.

Samtidig linker vi så vidt muligt altid til uddybende indhold på lægefagligt validerede hjemmesider og online medier, der som minimum er udviklet efter de samme redaktionelle retningslinjer, som indhold her på Doc24.dk.

Skulle vi blive opmærksomme på utroværdige kilder eller finde andre og mere fagligt kompetente kilder, udskiftes eller tilføjes disse, efterhånden som vi bliver opmærksomme på dem.

Tilsvarende opdaterer vi løbende indholdet med ny viden inden for området, så snart det er blevet lægefagligt evalueret og godkendt af tredjepart. Derfor kan det løbende betale sig at genbesøge de sider, der er relevante for dig her på Doc24.dk, for at se om der er kommet ny viden eller nye kilder om emnet.

Berettigelse

Den viden og de påstande om årsag, effekt og kvalitet, som fremføres i alle artikler her på Doc24.dk, kan berettiges gennem de anførte kilder og link til uddybende sider om indholdets emne. Vi fremfører ikke påstande eller anprisninger, vi ikke har kunne finde lægefaglig forsvarlig dokumentation for.

Gennemsigtighed

Doc24.dk udgives af:

Doc24.dk
Mail: info@doc24.dk
Tel: +45 92 84 82 93

Oplysninger om domænets ejerforhold og placering på internettet kan ses her.

Økonomiske interesser

Doc24.dk modtager ikke offentlig finansiering eller støtte fra private fonde, ligesom vi ikke modtager økonomisk støtte fra medicinalindustrien.

Doc24.dks forretningsmodel er udelukkende baseret på betalt annoncering og sponseret indhold. Sidstnævnte er tydeligt markeret med ordet annonce jævnfør Ombudsmandens anvisninger og god journalistisk praksis.

Bemærkning omkring salg af medicin på nettet

De virksomheder som vi henviser til, der sælger receptpligtigt medicin er godkendt af EU til dette formål. De overholder EU’ regler omkring omkring køb og salg af medicin på nettet med det såkaldte logo:

eu medicin på nettet logo

Læs mere om logoet hos European Medicines Agency og hos European Commission.

På nuværende tidspunkt benytter Doc24.dk følgende forhandlere:

  • Treated.dk – Find deres tilladelser her og her.

Annoncepolitik

På Doc24.dk holder vi redaktionelle og finansielle interesser skarpt adskilte efter de samme etiske retningslinjer, som gælder for dagblade og andre journalistiske medier. Alt indhold er udviklet uden indflydelse fra kommercielle interesser, ligesom vi – jf. afsnittet om økonomiske interesser – tydeligt markerer annoncer udformet, så det ikke kan forveksles med redaktionelt indhold.

Annoncer vises udelukkende som bannerannoncer placeret skarpt adskilt fra det redaktionelle indhold. I det hele taget tilstræber vi tydelig adskillelse af redaktionelt og kommercielt indhold på siderne, så vores besøgende aldrig kommer i tvivl om ægtheden og uangribeligheden af vores redaktionelle indhold.