Rygestop

rygestop guidesRygning er yderligst skadeligt for kroppen, da tobaksrøg indeholder flere tusinde forskellige stoffer, hvor af mange af dem er sundhedsskadelige, og særligt 50 af stofferne har vist sig at være kræftfremkaldende.

Det mest kendte stof i røgen er dog nikotin, der medfører afhængighed af rygning, som fastholder den sundhedsskadelige vane.

Derfor har vi samlet de bedste guides om rygestop, og hvordan du 100 % bliver røgfri.

Den afhængige ryger, vil oftest ryge flere cigaretter, eller lignende tobaksprodukter, om dagen, der hver især er vurderet til at forkorte en rygers liv med 14 minutter.

et billede af champix pille

Tablet mod rygestop – Kun 12 dage

upropion depottabletter – også kendt som Bupropion SR, er gennemprøvede tabletter, der kan hjælpe dig med at sige farvel til dine rygevaner.

Til butik

Ad

Forkortet levetid er dog ikke den eneste negative konsekvens ved rygning, da rygning såvel som passiv rygning ligeledes kan nedsætte frugtbarheden hos rygeren, og derfor gøre det sværere for kvinder at blive gravide, skade deres ufødte børn, og gøre mænd impotente.

Yderligere kan rygning svække kroppens immunforsvar og derfor øges sandsynligheden for at blive syg. Rygning forværrer også vejtrækning og kondition, og får huden til at ældes hurtigere.