Passiv rygning – Hvad er myte og fakta?

Der findes så mange myter om passiv rygning, at det kan være svært at skelne, hvad der er forkert fra det, der er rigtigt. Få her svar på, hvad der er myter, og hvad der er fakta, når det kommer til passiv rygning.

Udgivet 07.06.2021 | Senest redigeret 20.07.2021 | Artiklen indeholder reklamer

Passiv rygning er når man indånder røg udsendt af et andet rygende menneske. Passiv rygning kan, alt efter omfanget af denne, have store negative konsekvenser, og særligt for børn, hvis forældre ryger meget hjemme, kan det være meget problematisk.

Det er ikke blot røgen, der pustes ud efter inhaleringen, men også den konstante røg fra f.eks. cigaretten, der er sundhedsskadelige. Der er 3.800 forskellige stoffer i røgen, hvoraf 400 af dem er vævsskadende, og minimum 40 kan være kræftfremkaldene.
[toc] Når man udsættes for passiv rygning, udsættes man ligeledes for disse stoffer. Det kan dog være svært at se røgen, da 80 procent af denne er usynlig og lugtfri, og der kan derfor være dele af de skadelige stoffer, der stadig er i luften længe efter, at der er blevet røget, hvilket særligt kan opstå i mindre lukkede lokaler. Ved passiv rygning udsættes man for de samme sygdomme og lignende som aktive rygere, dog i mindre grad.

Camilla Hersom vs. Joachim B Oleson om passiv rygning

For at modvirke disse sundhedsskadelige virkninger blev der i 2007 indført nye rygeregler i Danmark. Disse medførte, at der var rygeforbud indendørs på arbejdspladser, ved undtagelse af små speciallavede rygerum eller rum, hvor kun en person arbejde af gangen. Dette har medført, at de 15-25 %, der blev udsat for passiv rygning på deres arbejdsplads i 2007, blev mindsket til 6 % i 2008.

Passiv rygning: Hvad er fakta og hvad er fup?

Man oplever konsekvenserne af passiv rygning forskelligt, men der er nogle typeeksempler, såsom:

  • Kvalme
  • Hoste og irriteret hals
  • Øjenirritation
  • Hovedpine
  • Sløvhed
  • Lugtende tøj og lignende

Passiv rygning: Graviditet og børn

Passiv rygning kan særligt være farligt for børn, da deres organer endnu ikke er færdigudviklet, og de derfor er langt mere sårbare over for røgen. Passiv rygning vil derfor også øge barnets risiko for at få astma, allergi og luftvejsinfektioner.

Generelt vil passiv rygning påvirke børn, således at de oftere bliver syge. Det er dog ikke kun de fødte børn, der er i fare for passiv rygning, da kvinden under graviditeten ligeledes vil skade sit foster, hvis hun udsættes for passiv rygning.

Dette skyldes, at en del af den luft kvinden indånder ligeledes kommer ned til fosteret, hvor det vil optage de skadelige stoffer fra røgen. Et foster, der har været udsat for meget røg, vil foruden konsekvenserne nævnt ovenover, have en større risiko for lav fødselsvægt, da det vil have været i iltunderskud under graviditeten, hvilket mindsker væksten.

Passiv rygning og graviditet er derfor en dårlig kombination, og det anbefales, at den kommende mor hverken ryger eller bliver udsat for passiv rygning.

Om skribenten

Lea Christensen er til dagligt skribent på Doc24.dk og har mange års erfaring med tekstforfatning, research og sundhed. Lea har været fast skribent i flere år hos Doc24.dk og interesserer sig utrolig meget for sundhedsfaglige emner. Lea er en dygtig researcher og har igennem flere år skrevet nogle af de bedste og mest læste artikler på vores hjemmeside.

Find mere information her

Skriv en anmeldelse
5/5