CBD-olie mod smerter

Som vi har set, får medicinsk cannabis tilskrevet æren for at mildne en lang række symptomer og lidelser. Lægevidenskaben er dog ikke fuldt ud overbevist om effekterne af CBD-olie og -dråber. Vi kigger nærmere i denne artikel om, hvad der er sandt eller falskt, når det kommer til CBD mod smerter.

cbd mod smerter guide
Udgivet 04.10.2021 | Senest redigeret 25.11.2021 | Artiklen indeholder reklamer

Den danske forsøgsordning med CBD

I 2018 begyndte en fireårig forsøgsordning, hvor det danske sundhedsvæsen fik hjemmel til at behandle med medicinsk cannabis, herunder CBD-præparater.

Det betyder, at en læge ud fra egen faglig vurdering kan tilbyde sin patient det endnu ikke godkendte lægemiddel. Forud for en sådan recept har den praktiserende læge gerne sparret med en relevant speciallæge i sygdomsemnet.

Det pointeres i Sundheds- og Ældreministeriets vejledning til læger omkring forsøgsordningen, at patienten skal have forsøgt sig med konventionel lægebehandling forinden.

Den lægevidenskabelige skepsis omkring medicinsk cannabis bunder i fraværet af kvalitetsstemplede undersøgelser på området. Det er også dette, der gør, at det stærkt frarådes at give børn og unge under 18 år CBD.

Der er dog visse typer lidelser, som har beviselig effekt af medicinsk cannabis. Det er de samme, som Sundheds- og Ældreministeriet primært henviser til i deres vejledning. Der er tale om behandling eller lindring af a) nervesmerter, b) spasmer og c) kvalme og opkast.

Ved at følge den officielle vejledning vil en dansk praktiserende læge f.eks. ikke ordinere CBD til at afhjælpe migræne og menstruationssmerter.

cbd olie lovlig i danmark

FormulaSwiss CBD

FormulaSwiss.dk har lovlige og registrerede produkter i Danmark.

Til butik
9.5score
Ad

Det er dog op til den enkelte læge at opveje fordele mod eventuelle bivirkninger, og ansvaret for den medicinske behandling falder hos den enkelte læge.

Ifølge forsøgsordningen bør en læge kun forsøge at behandle alvorligt syge patienter med CBD, og kun hvis godkendte lægemidler fejler.

Idéen med receptpligtig medicinsk cannabis er bl.a., at patienten undgår ulovlige og sundhedsskadelige produkter med ukendt indhold.

Herunder kan du læse om dokumenteret smertelindring med medicinsk cannabis.

Når kroniske smerter er hverdag

Her er der tale om CBD’ens helt store force og et område, hvor der er evidens for virkningen. Cannabis er blevet anvendt i århundreder, sikkert mere, som et smertestillende lægemiddel, men det er først nu forsøgt dokumenteret. Den beviselige smertelindring ved f.eks.

CBD-olie er tydeligvis en af bevæggrundene for stiftelsen af den danske forsøgsordning. De patienter, som har reageret positivt på den alternative behandlingsform, døjer typisk med kroniske smerter.

Læs også: CBD fra A-Z

Disse smerter er oftest relateret til sygdomme i eller skader på enten centralnervesystemet eller det perifere nervesystem.

Video: Cannabis & Pain Management

Der er altså tale om det vi kalder nervesmerter (neurogene/neuropatiske smerter). Det er invaliderende at leve med kroniske smerter, og det går i den grad ud over livskvaliteten.

De gennemtrængende og skarpe smerter forhindrer også patienten i at få en god nats søvn, hvilket i sig selv udgør en sundhedsrisiko.

Vi har været lidt inde på nervesmerterne, men generelt er denne smerter relateret til eksempelvis en rygmarvsskade, en blodprop eller blødning i hjernen, sklerose, en AIDS-infektion m.fl.

Det er enten nerverødderne, -fibrene, hjernen eller rygmarven, der er angrebet. Smerterne kan føles sviende, stikkende, jagende og brændende.

For nogle er smerterne konstante og stærkt hæmmende. Hvis du har lyst kan læse mere om de forskellige typer smerter, og hvordan de føles, kan du klikke her. Det kan give et godt indblik i nogle af udfordringerne hos kroniske syge.

CBD som smertelindring

Ofte har patienten forsøgt sig med en masse medikamenter, herunder opioider. Et opioid er et anagetikum (smertestillende lægemiddel). Morfin er et eksempel på et udbredt og lægeligt godkendt opioid.

I et forsøg fra 2019 viste tre amerikanske forskere, at CBD kunne øge livskvaliteten for patienter med kroniske smerter. Dette bekræftede 94 % af testpersonerne i deres undersøgelse.

Alle testpersoner var i forsøgets begyndelse i behandling med opioider. Alligevel besluttede 53 % af dem at skære ned på deres oprindelige medicin eller helt at droppe den efter at have taget CBD-olie regelmæssigt.

I et tysk studie fra 2018 konkluderede forskerne, at medicinsk cannabis kan resultere i en 30-50 % bedre smertelindring hos personer med kroniske smerter.

I 2021 offentliggjorde 20 forskellige lægevidenskabelige eksperter fra hele verden en vejledning til behandling med og dosering af medicinsk cannabis.

I deres protokol udtrykker de enighed om, at det er forsvarligt at benytte sig af medicinsk cannabis, når det gælder smerter, særligt neuropatiske (nervesmerter), betændelsesrelaterede og nociceptive smerter (i led, væv, muskler og knogler).

Det er et anderledes billede end det, Sundheds- og Ældreministeriet maler med deres vejledning til forsøgsordningen. Anbefalingerne fra det store internationale studie er altså langt mere inkluderende.

cbd kan måske hjælpe mod ondt og smerte
Kredit til verywellhealth.com for et godt billede.

Trods de gode nyheder er det dog stadig et forskningsområde, hvor vi afventer en masse resultater. I de tilfælde, hvor smertelindring har haft en dokumenteret effekt, har forskerne været meget tilbageholdende med deres entusiasme. Det er der forskellige årsager til.

En ting er, at de resultater, der peger på CBD som effektiv mod smertelindring, ikke altid er i overflod. I nogle studier oplever overvældende mange en god effekt, mens det i andre kun gælder en mindre gruppe.

Noget andet er de forskellige bivirkninger som f.eks. kvalme, opkast og mundtørhed. Sådanne bivirkninger kan ikke ignoreres, hvis den kronisk syge i forvejen mangler appetit på grund af overdøvende smerter.

På den anden side kan nogle alvorligt syge måske affinde sig med lidt bivirkninger i bytte for en effektiv lindring af altoverskyggende smerter.

Noget tredje er studiernes tidsbegrænsning. Det gælder for mange af forsøgene, at det er forløbet hen over en afgrænset tidsperiode som uger og måneder, men sjældent mere.

Derfor er det svært for læger og forskere at få et nøjagtigt indblik i, hvordan CBD mod smerter fungerer – endnu.

Der er mange rigide parametre, analyser og krav, der skal passe sammen og overholdes, før man som fagperson kan udtale sig sikkert og sagligt om et sundhedsfagligt emne.

Man er afhængig af en meget stor gruppe kvalitetssikrede undersøgelser, som skal bekræfte den samme tese. Men man er jo nødt til at eksperimentere og gøre sig nogle erfaringer, før vi kan blive klogere på CBD mod smerter. Og lige netop hvad angår smertelindring, har vi med den dokumenteret effekt et godt udgangspunkt.

cbd olie lovlig i danmark

FormulaSwiss CBD

FormulaSwiss.dk har lovlige og registrerede produkter i Danmark.

Til butik
9.5score
Ad

Personlige oplevelser kan være under indflydelse af mange forskellige faktorer, der er svære at fange – eller forstå – gennem eksempelvis spørgeskemaer.

Mange kroniske syge anvender CBD-olie, -creme eller -piller mod deres smerter og er glade for deres valg. Nogle så sig måske nødsagede til at anskaffe sig CBD-præparater på ulovlig vis indtil 2018.

Med forsøgsordningen slipper patienten ideelt set for den dårlige samvittighed, usikkerhed over produktet og behandlingen samt risikoen ved anskaffelsen.

Spasmer behandlet med CBD

Et andet sygdomsemne, hvor CBD har haft en vis dokumenteret effekt, er spasmer. Dette gælder både smerter relateret til spasticitet og epileptiske anfald.

Epilepsi og spasticitet virker måske for nogle som to forskellige sygdomme, men begge er forbundet med nerve- og/eller hjerneskader.

Eftersom CBD-olie har en dokumenteret positiv indvirkning på neurogene smerter, antages det også at kunne hjælpe epileptikere og personer med spastiske lidelser.

Disse lidelser udgør nogle af de nervesmerter, som vi talte om før. Folk med spasticitet døjer i varierende grad med overspændte muskler og muskelspasmer.

Det skyldes en skade i centralnervesystemet, som kan være medfødt eller pådraget gennem en rygmarvs- eller hjerneskade. Multipel sklerose, eksempelvis, er en neurologisk sygdom, hvor kroppens eget immunforsvar angriber nervecellerne.

Det kan også medføre smertelige muskelspasmer. Samme smerter gælder ved amyotrofisk lateral sklerose (ALS), hvor man også er plaget af problemer med at synke, spise og tale.

Hos personer med cerebral parese kan muskelspændinger og stivhed forhindre dem i at rette deres lemmer ud og udføre almindelige bevægelser. Der findes tilmed personer, som lider af både spasticitet og epileptiske anfald.

Nerve- og hjernesygdomme er alvorlige og typisk meget hæmmende for patientens livsudfoldelse og livskvalitet. For det meste eksisterer der ingen kur, og diverse behandlingsformer forsøger at lette patientens fysiske og psykiske ubehag. Her kan det være oplagt at forsøge CBD-olie og andre CBD-præparater.

Forskning i CBD mod smerter hos spastisk lammede har bevist en lindrende effekt. Det samme gælder hos patienter med Parkinsons, som også er en nervelidelse, hvor man ikke kan kontrollere sine bevægelser og balance fuldt ud.

Også disse patienter oplever stivhed i lemmerne. En forskningsartikel fra 2017 fortæller om et forsøg, hvor CBD mindskede Parkinson-testpersonernes rysten, stivhed og smerter. CDB lindrede også skleroseramtes symptomer og sikrede dem endda en bedre appetit.

Denne type patienter har vist gavn af cannabinoider i præparaterne Sativex (en mundhulespray), Sedemen (kapsler) og urtete fra CanGross. Sativex er specifikt udviklet mod muskelstivhed.

De fleste af disse præparater frarådes til behandling af epilepsi, og alle advarer mod brug hos psykisk sårbare. Dosis og sammensætningen er som altid altafgørende for medicinens virkning.

Derfor er det vigtigt, at lægen, der udsteder recepten, er godt vejledt og informerer patienten grundigt om f.eks. indtagelse.

Når det kommer til epilepsi, eksisterer der forskellige typer og sværhedsgrader. Sværhedsgraden vurderes ud fra anfaldenes hyppighed og deres karakter.

Video: Cannabidiol og epilepsi: En FDA -godkendt terapi

Nogle anfald er ufarlige og tilforladelige, hvor der kun er tale om små muskelspjæt, og hvor bevidstheden fortsat er intakt. Ved andre anfald kan bevidstheden være påvirket, og man kan være svær at komme i kontakt med.

I de værste tilfælde af epileptiske anfald kan man opleve en serie af voldsomme anfald, hvor man mister bevidstheden. Sådanne situationer er potentielt livstruende.

Helt generelt får epileptikeren typisk skader på kroppen efter voldsomme spasmer. Nogle er mere alvorlige end andre.

Tit er det svært at finde frem til den rette medicinering, og mange epileptikere må bruge flere præparater på én gang. Det kan tage mange risikable forsøg, være en økonomisk belastning, og patienten må udholde en mængde bivirkninger.

Epileptiske anfald reduceret med CBD

Det gælder også alvorlige former for epilepsi, som ellers kaldes ”uhelbredelige”. 12 børn med Dravets syndrom, en alvorlig og invaliderede epilepsiform, oplevede det på egen krop i 2013.

De deltog i en undersøgelse, hvor man målte CBD’ens indflydelse på epileptiske anfald. Fem af børnene oplevede en reducering af krampeanfald på 80 %, og to børn syntes helt at være sluppet for anfaldene i perioden.

Over halvdelen af børnenes forældre bekræftede en forbedring af barnets opmærksomhed efter CBD-behandling.

Du kan læse om de forskellige interessante forsøg med behandling af epilepsi med CBD her. Hvis behandlingen virker på den lange bane – eller blot i en periode – kan vi være sikre på, at den har gjort en stor forskel i børnenes og deres forældres liv.

Testforsøg med børn er dog ikke tænkelige i en dansk sammenhæng, men eksemplet viser os CBD’s potentiale hos alvorligt syge.

Andre forsøg med behandling af epilepsi med CBD bekræfter en mild til moderat respons. Det er tydeligt, at det virker effektivt for nogle og knap så meget for andre.

I de tilfælde, hvor CBD’en ikke har slået igennem og haft en lindrende effekt, er der højest tale om ingen reaktion eller forbigående bivirkninger. Ingen af de alvorligt syge epileptikere mistede livet under forløbet, og ingen er kommet alvorligt til skade.

Mindre kvalme med CBD-olie

Vi har allerede set eksempler, hvor syge testpersoner i kliniske forsøg fik deres appetit tilbage. I flere af forsøgene var det ikke det primære, som man havde sat sig for at undersøge, men en glædelig sidegevinst.

CBD-olie, -piller og -te beskrives også af det danske sundhedsvæsen som oplagte til behandling af bl.a. kemopatienters kvalme.

Kræftpatienter døjer med forskellige slags smerter og ubehag. Modtager de kemoterapi, har de også bivirkningerne at slås med.

Video: Hvordan CBD kan hjælpe med kvalme og opkastning

Kvalme er en af de mest udtalte bivirkninger, det samme er manglende appetit. Kvalmen kan være en konsekvens af strålebehandlingen, men også selve canceren. Der er dokumenteret effekt i disse tilfælde, og her kan du få ordineret medicinsk cannabis.

Vi ved alle, at det er vigtigt at spise varieret og nærende kost regelmæssigt og drikke nok med vand. For meget syge patienter er det altafgørende for, at de kan komme i bedring.

Men det er naturligvis ikke nemt, når man har en grum madlede eller ikke kan holde noget i maven. Her kan CBD-olie mod smerter gøre en mærkbar forskel for nogle. Det bruges også i behandlingen af visse typer anoreksi.

Netkøb og selvmedicinering

De danske læger har under forsøgsordningen haft ”frihed under ansvar” til at udstede recepter på medicinsk cannabis. I forsøgsordningens vejledning til lægerne går den stærke opfordring igen: Patienten skal være alvorligt og kronisk syg, og andre konventionelle behandlingsformer skal være afprøvet.

Men hvad med andre lidelser? Kroniske, men ikke fatale? Hvad nu, hvis man dagligt har skavanker og smerter, som man tror, CBD kan hjælpe på?

Der er også rigtigt mange mennesker, som ikke er dødeligt syge, men alligevel er dagligt påvirket af ubehag. Det kan både være fysiske, men også psykiske problemstillinger.

Der findes CBD-cremer og salver, der hævder at kunne hjælpe nogle mennesker med f.eks. hudproblemer og hudskader.

De skulle hjælpe mod alt fra psoriasis og eksem til akne. Begrundelsen bag denne effekt hviler på CBD’ens antiinflammatoriske kvaliteter.

Forskere er i fuld gang med teste forholdet mellem antiinflammation og CBD-præparater, og det ser lovende ud. Du kan læse mere nogle af undersøgelserne her og her.

Nogle brugere af CBD-cremer og salver oplever en god effekt på et problem, som der ellers ikke er en simpel løsning på. Personer med hudsygdomme får tit udskrevet salver med steroider.

Effekten er god og hurtig, men over en længere periode har det en skadelig virkning på kroppen. Mange kan også godt lide tanken om, at de smører sig ind i et naturligt produkt uden tilsætningsstoffer. Der findes mange CBD-olier og cremer, som er både veganske og økologiske.

Beder man i sådanne tilfælde sin læge om en recept, får man sikkert blot et tilbud om konventionelle, godkendte lægemidler. Nogle kronisk syge mennesker har etableret en mistillid til disse lægemidler efter at have forsøgt op til flere uden effekt.

Det kan også ske, at vedkommende har oplevet mange bivirkninger i den forbindelse. Der findes også en gruppe af kronisk syge, der er plaget af smerter og ubehag, som ikke umiddelbart kan ses eller på anden måde registreres af sundhedsfaglige.

Patienter med kroniske smerter og autoimmune sygdomme, som der ikke eksisterer en kur mod, er frustrerede. Det er svært for dem at finde lægemidler, som kan dæmpe deres gener og smerter på den lange bane.

Særligt disse føler sig usynlige i sundhedssektoren og vælger at gå andre og mere utraditionelle veje. Disse veje omfatter typisk alternative behandlingsformer, behandling i udlandet og ikke-kontrolleret selvmedicinering med forskellige typer cannabis.

Ukontrolleret selvmedicinering og risici

Euforiserende former for cannabis, såsom hash, stammer fra samme plante som CBD-olien, nemlig cannabis sativa. Plantens virksomme stoffer er både THC og CBD.

THC er det stof, der gør brugeren skæv og påvirket, hvorimod CBD’en står for det smertelindrende og angstdæmpende.

Før man forsøgte at fremstille et legitimt CBD-lægemiddel, hvor THC-niveauet var for lavt til at gøre udslag, har man taget det ene med det andet. Det kan dog desværre resultere i misbrug, risikable og ulovlige anskaffelser og typisk en påvirket almentilstand.

Cannabismisbrug udløser en række sociale, økonomiske og helbredsmæssige problemer, som udfordrer personens liv yderligere.

Vil man gerne ud af at misbrug, er der mange centre rundt omkring i landet, hvor man kan få hjælp. Tilbuddene er gratis, og man kan være helt anonym. Se f.eks. Dansk Misbrugsbehandling.

Heldigvis kan man med CBD-produkter og den rette vejledning få lindring uden konsekvenserne knyttet til et cannabismisbrug.

Man bliver heller ikke påvirket ved brug af CBD mod smerter eller andet, og man sagtens køre bil og fungere almindeligt. Det er koncentrationen af THC i cannabis, der er skyld i de fleste rapporterede bivirkninger – ikke CBD.

Det er altid en god idé at spørge sin egen læge til råds, inden man begynder på CBD. Det er først og fremmest for at forhindre eventuelle bivirkninger.

Muligvis bliver du behandlet med andre lægemidler, der ikke vil reagere godt på at blive kombineret med medicinsk cannabis.

Din læge bør også kunne hjælpe dig med den rette dosering af CBD, hvis du er i tvivl herom. Det behøver ikke at være et CBD-middel, som lægen har ordineret.

Jagten på smertelindring

Det er en sørgelig udvikling, når fysisk og/eller psykisk syge ikke får den fornødne hjælp, og de ser sig nødsaget til at tage sagen i egne hænder.

Hvis den syge ender i et misbrug, er vedkommendes kropslige smerte måske lindret for en stund. Smerter, bivirkninger og bekymringer forbundet med misbruget er dog tilføjet oveni. Det samme er de pårørendes følelse af magtesløshed og tab af kontrol.

Åbningen mod afprøvning og eksperimentering med CBD-lægemidler vil forhåbentligt gøre det lettere for kronisk syge at vælge euforiserende cannabis fra og CBD til.

Ifølge Sundhedsstyrelsens tal fra 2018 har cirka hver femte dansker en kronisk lidelse. Mest almindelig er KOL, leddegigt, astma, knogleskørhed, depression og type 1- og 2-diabetes.

13 % af befolkningen er ekstra uheldige og betegnes ”multisyge”, da de har flere kroniske lidelser på én gang. De multisyge har sundhedsmæssige, men også socio-økonomiske udfordringer:

  • Det er svært for dem at få hjælp i systemet, fordi de kræver behandling på kryds og tværs af afdelinger og klinikker.
  • De multisyges ubehagelige situation med smerter og manglende effektiv hjælp gør, at mange af dem ikke er i stand til at varetage et arbejde.

Undersøgelsen viste også, at procentdelen af kronisk syge danskere er stigende. Det er en trist udvikling, men heldigvis ved vi allerede, at CBD-olie har en gavnlig effekt på nogle menneskers kroniske smerter.

At din egen læge ikke nødvendigvis vil ordinere CBD til dig, stopper dig heldigvis ikke fra at prøve lykken et andet sted. Det kan endda gøres inden for lovens rammer og meget enkelt på nettet.

Som sagt er det ulovligt og strafbart at sælge produkter, som fremgår på Lægemiddelstyrelsens liste over ulovlige lægemidler. På listen finder du også en række CBD-olier og -cremer. De fremgår altså ikke, fordi de er vurderet sundhedsskadelige eller lignende.

De står på listen, fordi producenten ikke har søgt om godkendelse af produktet som lægemiddel i Danmark. Har du ikke tænkt dig at sælge, men udelukkende købe og besidde, er der til gengæld intet i vejen for dét.

CBD mod gigtsmerter

Der antages at være omkring 700.000 mennesker med gigt i Danmark. Gigt forsøges også behandlet med CBD. Det er stivhed og forskellige typer smerter i muskler og led, der kendetegner symptomerne.

Disse er heller ikke helt forskellige fra smerterne ved de neuropatiske lidelser. Har gigtpatienter så samme gavn af medicinsk cannabis som personer med nervelidelser? Det forsøger vi at svare på her.

Gigt er ikke én slags sygdom, men en fællesbetegnelse for cirka 200 lidelser. Blandt de mest udbredte findes:

  • Slidgigt
  • Leddegigt
  • Urinsyregigt

De er alle uhelbredelige med undtagelse af urinsyregigt, og derfor er behandlerens fokus på smertelindring. Andre typer gigt tæller Morbus Bechterew, børnegigt, fibromyalgi og bindevævssygdomme som Behcets syndrom og Sjögrens syndrom.

Fælles for dem er kroniske betændelsestilstande, stivhed og smerter i led og muskler. Igen er der tale om lidelser med kroniske smerter, hvor CBD kunne have en lindrende effekt.

Video: Medicinsk cannabis: Hvad mennesker med gigt har brug for at vide

At tage konventionel gigtmedicin kan også være noget omstændigt. Der eksisterer mange forskellige præparater og en lang række bivirkninger. De værste typer af bivirkninger dækker over blødninger i maveregionen, mavesår, lungebetændelse og nedsat hjertefunktion.

Man kan altså risikere at pådrage sig langt større skade end den, man startede ud med som almindelig gigtpatient. Mindre alvorlige, men stadig ubehagelige, tæller kvalme, mavesmerter og svimmelhed.

Patientens læge foretager selvfølgelig en faglig vurdering og opvejning af risici og fordele i det enkelte tilfælde.

Det vigtigste virkemiddel i gigtmedicinen er den antiinflammatoriske virkning, som skal stilne betændelsestilstandene. 

Det er den samme egenskab, som man har fundet i CBD-olie. Hvad siger forskningen i denne forbindelse? Her tager vi et par eksempler.

En amerikansk undersøgelse fra 2020 eksperimenterede med at behandle en række kronisk syge med medicinsk cannabis. Heriblandt var også gigtpatienter. Hele 89 % af testdeltagerne svarede, at de havde oplevet en ”stor lindring” af smerter og symptomer.

De erklærede også, at deres livsglæde var markant forbedret. Det, der er særligt interessant ved denne undersøgelse, er, hvor effektiv en virkning medicinsk cannabis havde på multisyge.

En gigtpatient oplevede smertelindring og reduceret stivhed, men også dæmpet angst, som han/hun også led af. Den medicinske cannabis mindskede smerte og kvalme hos forskellige typer patienter.

En stor dansk undersøgelse fra 2018 dykkede ned i motiverne bag brug af medicinsk cannabis. Lidt over 3.000 mennesker deltog.

Testpersonerne måtte selv vælge, hvilken type cannabis de ville bruge – inklusiv former med høj koncentration af THC som f.eks. skunk. Nogle valgte også rene CBD-olier.

En mængde testpersoner havde på forhånd erfaring med cannabis. Meget interessant, men ikke uventet, lå ”kroniske smerter” på førstepladsen over motiver for brug.

Forskellige gigtlidelser fremgik også af listen, som forskerne udarbejdede på baggrund af testpersonernes svar:

  • Slidgigt: 22,7 %
  • Leddegigt: 8,1 %
  • Psoriasisgigt: 2,9 %

Testpersonerne svarede, at deres brug af cannabis hjalp dem med fysiske såvel som psykiske lidelser.

I 2019 påbegyndte CANART-studiet ved Dansk Gigthospital. Forskningsprojektet har til formål at undersøge effekten af CBD mod smerter hos patienter med ledde- og rygsøjlegigt.

Ifølge beskrivelsen vil nogle af testpersonerne, som ikke bliver udsat for placebo, indtage cannabis med og uden THC. Der er altså meget mere forskning på vej, også indenlands.

Styrker studierne den eksisterende dokumentation, kan man håbe, at lovgivningen og tilgængeligheden ændres. Hvis det bliver lettere og mere sikkert at anskaffe sig CBD, vil det være en stor gevinst for mange kronisk syge.

De, som oplever smertelindring og andre gode virkninger, får øget livskvaliteten og slipper for urene produkter og kriminalisering.

Fremtidsudsigter for CBD i Danmark

I Gigtforeningen er de åbne over for behandling med CBD hos patienter, som ikke reagerer på konventionelle behandlingsformer.

De henviser til den eksisterende dokumentation for effekten af CBD mod smerter hos nervesyge patienter, men også aktuelle begrænsninger og manglende viden.

Hver sjette i Gigtforeningens brugerpanel har benyttet sig af medicinsk cannabis med henblik på smertelindring.

Overraskende mange i Gigtforeningens brugerpanel (78 %) er åbne over for at bruge medicinsk cannabis mod gigtsmerter.

Man kan læse på deres hjemmeside om den frustration, som mange gigtpatienter oplever ved talrige fejlslagne behandlinger. Deres smerter driver dem til at kriminalisere sig, altså at købe ulovlig cannabis til medicinsk forbrug.

Hvad så med forsøgsordningen? Hvis CBD kan mindske gigtsmerter ligesom andre kroniske smerter, så kan gigtpatienter vel også få CBD gennem lægen?

Sådan er det desværre ikke. Gigtforeningen peger på flere mangler ved forsøgsordningen, herunder den meget korte diagnoseliste. Lægerne opfordres til kun at behandle visse typer lidelser med medicinsk cannabis.

Gigtformerne slidgigt, leddegigt, psoriasisgigt og rygsøjlegigt beskrives i forsøgsordningens vejledning som ”ikke relevante at behandle”. Årsag? Manglende forskning på området. Heldigvis arbejdes der på den sag. Du kan genlæse vejledningen til forsøgsordningen med paragrafferne her.

En stigende afkriminalisering, tilgængelighed og viden om fordelene ved CBD vil kunne hjælpe rigtigt mange patienter. Ligesom med andre typer lægemidler vil der altid være nogle, som tåler dem bedre end andre.

Og i modsætning til en del godkendte medicinformer, så er der ikke rapporteret om livstruende bivirkninger ved brug af CBD-olie.

Patienter, som hidtil har befundet sig i et sundhedsfagligt ingenmandsland, kan med CBD mod smerter potentielt set få livet tilbage.

Mere viden, åbenhed, kontrol og legalisering vil gøre folk mere åbne over for medicinsk cannabis. Nogle personer frygter måske at blive påvirkede eller afhængige af eksempelvis CBD-olie, men den frygt er ubegrundet.

Mange mennesker, inklusive personer med stærke smerter, tør godt prøve CBD, hvis de ved, at de ikke bliver skæve af det. Den viden kan være afgørende for nogle patienter.

Her taler vi f.eks. om dem, der af personlige eller helbredsmæssige årsager ikke indtager nogen former for rusmidler. Også de kan sikkert forsøge sig med CBD mod smerter og muligvis få stor gavn af det.

Alle disse overvejelser er centrerede omkring de danske forhold med forsøgsordningen.

Forhåbentligt kan den igangværende forskning snart bekræfte, hvad vi allerede har erfaret flere steder: CBD mod smerter kan potentielt give kronisk syge smertelindring og give dem livsglæden tilbage.

Når det videnskabelige grundlag er på plads, bliver behandling med CBD forhåbentligt mere acceptabelt i lægevidenskaben og udbudt til flere typer patienter.

Selvom du ikke er berettiget til at modtage lægelig behandling med medicinsk cannabis ifølge forsøgsordningen, har du stadig nogle muligheder.

Du kan forhøre dig hos din læge om eventuelle risici forbundet ved at prøve CBD med din sygdomshistorie taget i betragtning. God CBD-olie, som du også kan få online, bør være ren og ufarlig.

Risikoen for lette bivirkninger er naturligvis endnu mindre ved produkter med lave koncentrationer, som ikke skal indtages oralt. Eksempler herpå er CBD-cremer og -salver, som kan vaskes af igen, hvis man ønsker det.

Fagligt godkendt af Lea Christensen

Om skribenten

Lea Christensen er til dagligt skribent på Doc24.dk og har mange års erfaring med tekstforfatning, research og sundhed. Lea har været fast skribent i flere år hos Doc24.dk og interesserer sig utrolig meget for sundhedsfaglige emner. Lea er en dygtig researcher og har igennem flere år skrevet nogle af de bedste og mest læste artikler på vores hjemmeside.

Skriv en anmeldelse
5/5